استعلام حق بيمه اتومبيل - بدنه
[ مشخصات خودرو ]
نوع خودرو: نام خودرو:   (جستجو همراه تايپ)
نوع پلاك: مورد استفاده:   (جستجو همراه تايپ)
سال ساخت :     صفر كيلومتر :
ارزش خودرو (ريال) :   ارزش وسايل اضافي غير فابريك :    
ارزش يدک/اتاق (ريال) :   تخفيف ويژه ثالث:
كارت شهري:
[ مشخصات بيمه نامه ]
وضعيت بيمه نامه سال قبل :   تاريخ انقضاء بيمه نامه:
تاريخ شروع بيمه نامه: تاريخ خاتمه بيمه نامه:
تخفيف استفاده تك راننده : تخفيف گروهي / توافقي : %  
نحوه محاسبه: تخفيف كارمندي: %  
نحوه پرداخت:
[ خطرات اضافي ]پورتال خدمات الكترونيك بيمه پارسيان